Prejsť na navigáciu

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Preto spĺňame všetky zákonom uložené normy a predpisy a všetci naši zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi zákazníkov sú riadne vyškolení a poučení. Okrem dopravnej spoločnosti a našej účtovnej spoločnosti nikdy nezverejňujeme a neposkytujeme osobné údaje zákazníkov tretím stranám.

Vždy od Vás požadujeme len tie údaje, ktoré sú naozaj potrebné pre uskutočnenie objednania, predaja a doručenia produktov a služieb.

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

1. Prevádzkovateľ internetového systému www.mojeokuliare.sk

HEAD UP s.r.o., Vyšehradská 12, 85106 Bratislava, IČO: 46 606 645

Prevádzkovateľ získava osobné údaje počas uskutočnenia objednávky tovarov a služieb na stránke www.mojeokuliare.sk

2. Sprostredkovatelia, ktorým sú údaje poskytnuté

IN TIME s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 342 621

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica,

NACCO s.r.o., Vápenná 15, 821 04 Bratislava, IČO: 44 179 057

3. Účel spracovania osobných údajov

 • •    Vystavenie daňového dokladu – faktúry.
 • •    Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru.
 • •    Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • •    Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.mojeokuliare.sk
 • •    Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

4. Zoznam spracovaných osobných údajov

 • •    Meno a priezvisko
 • •    Adresa trvalého bydliska
 • •    Údaje pre doručenie
 • •    Meno a priezvisko príjemcu
 • •    Adresa doručenia
 • •    Telefónne číslo príjemcu
 • •    Kontaktné údaje pre komunikáciu so zákazníkom
 • •    Telefónne číslo.
 • •    Emailová adresa
 • •    Údaje získavané pri odovzdávaní tovaru
 • •    Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vedenia a riešenia reklamácií.

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

 • •    Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú naozaj potrebné na dodanie objednaných tovarov a služieb a na vedenie zákazníckeho servisu. Pre úspešné spracovanie objednávky je zákazník povinný poskytnúť všetky požadované údaje.
 • •    Pri preberaní zaplateného tovaru je nutné prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi predložiť občiansky preukaz pre kontrolu totožnosti zákazníka.

6. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • •    Zákazník je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.
 • •    Zákazník je povinný preukázať svoju identitu pri odovzdávaní tovaru a pred odpisom zmluvy o prenájme tovaru.
 • •    Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje aktualizuje pred vytvorením nasledujúcej objednávky.
 • •    Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), urobí tak iba so súhlasom dotknutej osoby, ktorá je tak tiež oboznámená s právami a povinnosťami uvedenými na stránke www.mojeokuliare.sk
 • •    Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
 • •    Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
 • •    Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
 • •    Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • •    Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré
 • sú predmetom spracúvania.
 • •    Likvidáciu jej osobných údajov
 • •    Zákazník si môže svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa do svojho účtu cez link v konfirmačnom emaili k objednávke.
 • •    Zákazník udeľuje spoločnosti prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môžné odvolať písomnou formou. Po doručení odvolania súhlas zanikne do 30 dní a všetky osobné údaje zákazníka budú vymazané.
 • •    Zákazník môže podať odvolanie emailom na adrese headup@headup.sk

Newsletter

Chcete byť informovaný o novinkách a výhodných ponukách?
Prihláste sa k odoberaniu.

U nás môžete platiť:

pay-maestro pay-sporo pay-vubpay-card-visa pay-card-electron pay-card-diners-club pay-card-mastercard